PERSONVERNERKLÆRING

Innsamling og bruk av personopplysninger fra kunder, leverandører og andre oppdragstakere

Vi vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at vi samler inn og bruker de personopplysningene du gir oss, ettersom dette er nødvendig for å inngå og gjennomføre en eventuell avtale med deg. Dette

gjelder både for våre (potensielle) GIS-kunder og for parter som vi kjøper varer og/eller tjenester fra.

Hvis du er (potensiell) kunde hos oss bruker vi opplysningene dine for å kunne sende deg et tilbud, for å fastslå hvilke spesifikasjoner eller ønsker en bestemt vare eller tjeneste skal oppfylle,

for å kunne levere varer eller for å utføre arbeid for deg, for å kunne fakturere og for å kommunisere smidig og effektivt med deg om avtalens gjennomføringsaspekter.

Hvis du er en (potensiell) leverandør eller annen oppdragstaker, er dine personopplysninger også nødvendige for å inngå og gjennomføre avtalen. Ved innkjøp er dette nødvendig for å kunne

informere deg om hvilke spesifikasjoner eller ønsker en bestemt vare eller tjeneste etter vår mening skal oppfylle, for å kunne sende deg en forespørsel om tilbud eller legge inn en bestilling hos deg, for å kunne å betale

dine fakturaer og kunne kommunisere smidig og effektivt med deg om andre aspekter ved avtalen.

1.1 Du er ikke pålagt å gi oss personopplysningene dine. Hvis du ikke gir oss personopplysningene dine, eller hvis de er ufullstendige, er det imidlertid mulig at vi ikke kan utføre de

tidligere nevnte oppgavene.

Deling med tredjepart

I forbindelse med gjennomføringen av en eventuell avtale med deg, kan vi måtte dele personopplysningene dine med parter som leverer deler, materialer og produkter til oss,

eller som utfører virksomheter på oppdrag fra oss. Vi bruker også lagringsplass på eksterne servere for lagring av (deler av) vår salgs- og innkjøpsadministrasjon, som inkluderer dine personopplysninger.

Dine personopplysninger deles derfor med leverandøren av vår serverplass. Videre bruker vi Microsoft Office og tilhørende lagringsmuligheter

for e-poster og andre filer. Ettersom vi bruker en tjeneste for utsendelse av nyhetsbrev, blir dine personopplysninger også gitt videre til leverandøren av denne tjenesten.

Direktemarkedsføring

Hvis du bestiller fra oss, kommer vi til å lagre og bruke personopplysningene du har oppgitt for å informere deg personlig via e-post i fremtiden om våre eksisterende og nye produkter

og tjenester og eventuelt gi deg et tilbud på disse. Vi har en legitim interesse i å bruke dine personopplysninger til dette formålet, nemlig markedsføring av våre

produkter og tjenester. Hver gang vi sender deg reklame på e-post, har du mulighet til å informere oss om at du ikke lenger ønsker dette. Se avmeldingslenken nederst i alle nyhetsbrev.

Hvis du er en engangskunde hos oss, sender vi deg kun reklamemeldinger hvis du har gitt oss ditt forhåndssamtykke.

Lagringsperiode for personopplysninger

Hvis du har bedt om et tilbud fra oss, men ikke har blitt kunde hos oss, kommer vi til å slette personopplysningene dine senest ett år etter at vi sist hadde kontakt. Hvis vi har fått et tilbud fra deg,

men ikke har blitt kunde hos deg, kommer vi også til å slette personopplysningene dine senest ett år etter at vi sist hadde kontakt. Hvis du har blitt kunde hos oss, eller vi har blitt kunde hos deg, vil vi lagre

personopplysninger dine i en periode på sju år etter utløpet av regnskapsåret som avtalen med deg ble fullført i. Sjuårsperioden stammer overens med perioden

som vi er lovpålagt å bevare administrasjonen vår for nederlandske skattemyndigheter. Etter at denne perioden er utløpt kommer vi til å slette personopplysningene dine.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene dine. Hvis det finnes en grunn til det, kan du også be oss om å komplettere eller endre feil i

personopplysningene dine. I tillegg har du rett til å be om sletting av personopplysningene dine, eller til å begrense bruken av dem. Du kan også klage til oss på

innsamlingen og bruken av personopplysningene dine eller sende inn en klage til det nederlandske datatilsynet (Autoriteit Persoonsgegevens). Og til slutt kan du be oss om å få tilsendt personopplysningene dine eller at de overføres

til en annen part.

For å utøve rettighetene dine kan du henvende deg til:

Relly
Drielseweg 46a
5321 NC Hedel
073 599 1750
info@relly.nl

Du kan selvfølgelig også kontakte oss med spørsmål eller for mer informasjon om innsamling og bruk av dine personopplysninger.

versie nov 2021