Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf

Wilt u nieuwe emissieloze bouwmachines aanschaffen (kopen of financial leasen) voor uw bedrijf? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf. Deze regeling stimuleert de aanschaf van emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines: bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen.

De SSEB is open voor aanvragen van 9 mei, 09:00 uur tot en met 30 december 2022, 12:00 uur. Deze regeling is bedoeld voor bedrijven in de bouwsector die in Nederland gevestigd zijn en die bouwmachines aanschaffen voor eigen gebruik. Of voor bedrijven die bouwmachines aanschaffen en via lease of verhuur aan andere bedrijven aanbieden.

Wilt u in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden en verplichtingen.

Voorwaarden onderneming

  • Uw onderneming of groep van ondernemingen (economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen) moet eigenaar worden van de nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwmachine waarvoor u subsidie aanvraagt.
  • Uw onderneming is gevestigd in Nederland en staat op het moment van aanvragen ingeschreven in het handelsregister onder een van de volgende SBI-codes*: 39, 41, 42, 43, 4941, 50201, 7712, 7732 of 7739.

*De SBI-code is de Standaard Bedrijfsindelingscode. Deze code laat zien wat de activiteit van uw bedrijf is.

Voorwaarden overeenkomst

  • U vraagt subsidie aan nadat u een overeenkomst heeft afgesloten die geen onherroepelijke verplichtingen bevat voor de aanschaf of financial lease van een emissieloze bouwmachine. Ook op het moment van uw subsidieaanvraag is deze overeenkomst nog niet definitief. Er staat in dat deze op een latere datum pas definitief wordt of zodra er subsidie verleend is. De overeenkomst mag sowieso pas definitief worden nadat u de subsidieaanvraag heeft ingediend.
  • De overeenkomst moet gesloten zijn op of na 1 januari 2022

 

Aanvragen
U vraagt subsidie aan van 9 mei, 09:00 uur tot en met 30 december 2022, 12:00 uur via de aanvraagknop die u vanaf 9 mei vindt op de website Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) Aanschaf | RVO.nl | Rijksdienst. Vervolgens komt u dan op de pagina «Mijn aanvraag voor SSEB Aanschaf en Retrofit». Kies daar opnieuw voor «Subsidie aanvragen» en log daar in op eLoket.

Om aan te vragen heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Lees meer over eHerkenning en machtigingen. Als u bent ingelogd kiest u voor «nieuwe aanvraag» en selecteert u «SSEB Aanschaf en Retrofit» waarna u start met de aanvraag.

Goed om te weten:

  • U kunt uw aanvraag via een intermediair doen. Dan klikt u «Intermediair machtigen» in plaats «Subsidie aanvragen», waarna de intermediair namens u kan aanvragen.
  • Nadat de subsidie online is aangevraagd, krijgt u altijd een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt deze ook terug in het eLoket onder «Berichten»,
  • Het moment waarop de aanvraag bij ons binnenkomt, bepaalt de behandeling van uw aanvraag. Wij doen dit op volgorde van binnenkomst. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post en ziet u ook in wanneer u inlogt op eLoket.
  • Is er subsidie aan u verleend? Dan krijgt u een verleningsbeschikking. Deze brief bevestigt dat aan u subsidie is verleend en ook voor welk bedrag. Gelijktijdig krijgt u een voorschot van 90% van dit verleningsbedrag uitbetaald.

Meer informatie zie link hieronder:
Voorwaarden en verplichtingen SSEB Aanschaf | RVO.nl | Rijksdienst