Subsidieregelingen

Profiteer van voordelen op de aanschafprijs van elektrisch materieel en te betalen inkomstenbelastingen!

Ook De Schans heeft duurzaamheid steeds hoger in het vaandel staan. Zo zijn de RELLY miniloaders volledig elektrisch. Hiermee dragen we bij aan de doelstelling om stikstofuitstoot in de bouw met 60% terug te brengen. Om u te stimuleren uw steentje bij te dragen kunt u subsidie krijgen bij een investering in ons emissieloos materieel.

Bent u een bedrijf dat in Nederland gevestigd is en koopt u een uitstootvrije bouwmachine met als doel ermee te gaan werken of deze te verhuren, dan komt u in aanmerking voor zowel de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) – Aanschaf als de Milieu Investeringsaftrek (MIA)

Bereken hier uw subsidie

Milieu Investeringsaftrek

Bij de aanschaf van de RELLY miniloader, kunt u tot 27% van het investeringsbedrag aftrekken van de te betalen inkomstenbelasting.

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Ook komt u in aanmerking voor de SSEB regeling. Deze regeling maakt mogelijk tot 30% van de meerkosten ten opzichte van een referentiemachine terug te krijgen. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf dinsdag 5 maart 2024.

Houd er rekening mee dat de subsidieregeling beperkt is in tijd en uitkeringen. We adviseren u daarom om op tijd te uw aanvraag in te dienen.

Aanschaf van ons elektrisch materieel levert niet alleen fiscale voordelen op maar draagt ook bij aan een duurzame productie. Een kwaliteit dat steeds onvermijdelijker wordt in onze branche. Daarnaast profiteer van je van lagere onderhouds- en brandstofkosten!

Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze regelingen zijn bedrijfsgebonden. Raadpleeg daarom ten allen tijden uw belastingconsulent!

Mochten er vragen zijn, helpen wij u graag!

Contact